• خلیل الله کاظمی، معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست فنی و عمران شد
    پیش از این خلیل‌الله کاظمی به عنوان معاون خدمات و ...
    ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ادامه مطالب
    تکمیل بولوار نماز با بهره‌برداری از فاز چهار تا پایان بهار 97
    فاز چهارم پروژه بولوار نماز حدفاصل توس گستر تا ...
    ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ادامه مطالب
    تلاش برای بهبود وضعیت آسفالت معابر جهت افزایش رضایت مردم
    آسفالت معابر نیز یکی از موضوعاتی است که جلوی چشم ...
    ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ادامه مطالب
    لزوم اولویت‌بندی آسفالت معابر سطح شهر در کمیته‌های تخصصی
    باید مشخص شود که هر کجا و چرا باید آسفالت شود. ...
    ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ادامه مطالب