11°C 
 • سه شنبه،01 آبان 1397
 • ورود
     
   • نهر نادری

    نهر نادری

    نهر نادری یکی از زهکش های قدیمی مشهد می باشد که به نام نهر خیابان بصورت کانال روباز و خاکی از غرب به شرق جریان داشته است. این مسیل که از چشمه گیلاس واقع در 35 کیلومتری جاده شهر قوچان سرچشمه گرفته و پس از طی مسافت طولانی و عبور از مسیر نهر گناباد در دو شاخه یکی از مسیر پارک ملت - میدان آزادی - باغ ملک آباد - خیابان سناباد- میدان تختی و دیگری از مسیر میدان استقلال – بلوار قرنی تغذیه شده و در محل استخر شهرداری واقع در نزدیکی چهارراه میدان بار رضوی با ابعاد 4*2/2 متر شروع و پس از گذر از بلوار شهید قرنی از غرب به شرق تا میدان شهدا و خیابان آیت الله شیرازی وارد صحن مطهرامام رضا(ع) می شود و پس ازعبورازحرم مطهر با ابعاد 5/1*5/2 متر در امتداد خیابان نواب صفوی تا پنجراه وحدت امتداد داشته پس از تلاقی با کانال ممرشاهی و عبور از زیر بلوار وحدت و خیابان محبوبه واقع در پشت پارک وحدت با ابعاد 2/2*1 متر حامل رواناب های سطح حوضه های آبریز بالادست مسیر و بخشی از فاضلاب هتل ها و مناطق مسکونی اطراف حرم مطهر بوده و نهایتا در زمینهای کشاورزی اراضی بازه شیخ تخلیه می شود.  نهر نادری پس از مطالعات انجام شده در چهار قسمت به تصویب رسید

    قسمت اول نهر نادری از میدان توحید آغاز و در امتداد خیابان کاشانی و عبور از چهارراه خواجه ربیع، شهید هاشمی نژاد و چهارراه زرینه آزادی تا کاشانی 6 امتداد می یابد.

    قسمت دوم از ابتدای کاشانی 6 آغاز و پس از عبور از میدان شهید گمنام- چهارراه مقدم- بست بلوار وحدت تا ابتدای پارک وحدت- بلوار شهید حمامی ادامه می یابد

    بعلت ساخت و ساز کانالهای متعدد در حوالی حوضه های آبریزی نهر نادری و تغییر در برخی از حوضه ها وتغییر مسیر کانال نهر نادری بعلت احداث زیر گذر اطراف حرم مطهر، انجام مطالعات بازنگری کانال نهر نادری و  حوضه های آبریز آن ضروری می باشد.

     

    مشخصات
    مبلغ اعتبار :
    محل اجرا
    میدان توحید در امتداد خیابان کاشانی به سمت بلوار وحدت تا ابتدای پارک وحدت